Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

THÔNG BÁO: Yêu cầu chào giá kiểm định, Hiệu chỉnh TTBYT năm 2023

thong bao

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kiểm định trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên, Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phú Cường Việt, Nhân viên khoa Dược – TTB – VTYT, Điện thoại: 0949404629, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ yêu cầu báo giá như sau:

 

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ(*)

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành
dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

Máy Thở NCPAP Elite II SriNo: 20080613783

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

02

Máy Gây mê kèm Máy giúp thở

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

01

Hệ thống

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

03

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

04

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

05

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

06

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Chi Lăng

30/9/2023

07

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Núi voi

30/9/2023

08

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Thới Sơn

30/9/2023

09

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã Vĩnh Trung

30/9/2023

10

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã Văn Giáo

30/9/2023

11

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Tịnh Biên

30/9/2023

12

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Nhơn Hưng

30/9/2023

13

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường  An Phú

30/9/2023

14

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã An Cư

30/9/2023

15

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã An Nông

30/9/2023

16

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã An Nông

30/9/2023

17

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã An Hảo

30/9/2023

18

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã Tân Lợi

30/9/2023

19

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã Tân Lập

30/9/2023

20

Hệ thống oxy trung tâm

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

21

Thang máy 1 tầng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

22

MicroPipet

Kiểm định độ chuẩn xác

03

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

23

Máy đo huyết áp

Kiểm định độ chuẩn xác

54

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

24

Cân đồng hồ (Cân trẻ sơ sinh)

Kiểm định độ chuẩn xác

09

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên và các TYT

30/9/2023

25

Cân bàn

Kiểm định độ chuẩn xác

18

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên và các TYT

30/9/2023

26

Nhiệt kế tủ lạnh

Kiểm định độ chuẩn xác

38

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

27

Ẩm kế

Kiểm định độ chuẩn xác

08

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

28

Nhiệt kế phòng

Kiểm định độ chuẩn xác

06

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

29

Máy đo điện tim SriNo: 50200582

Kiểm định độ chuẩn xác

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

30

Máy đo điện tim SriNo: 50200583

Kiểm định độ chuẩn xác

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

31

Hệ thống nội soi TMH SriNo: 6888

Kiểm định chất lượng

01

Hệ thống

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

32

Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số

Kiểm định chất lượng

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

33

Máy chụp X –Quang di động

Kiểm định chất lượng

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

34

Máy xét nghiệm nước tiểu 10 Thông số

Kiểm định chất lượng

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

35

Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số

Kiểm định chất lượng

02

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

36

Máy đo khúc xạ mắt Auto refrectimeter  SriNo: 17S2846

Kiểm định độ chuẩn xác

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

37

Tủ bảo quản vắc xin

Kiểm định, thẩm định độ đồng đều của tủ

08

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên và TYT xã,phường

30/9/2023

 

 Mẫu báo giá

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

  1. Báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

1

           

2

           

...

           

Tổng cộng:

 
  1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].
  2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                                                                ….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

 

Ghi chú:

          (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

          (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

File đính kèm: Tải tại đây