Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

VĂN BẢN

YÊU CẦU BÁO GIÁ KIỂM ĐỊNH

thong bao

SỞ Y TẾ AN GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ

THỊ XÃ TỊNH BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tịnh Biên, ngày 30 tháng 11 năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để Kiểm định trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên, Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
 3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phú Cường Việt, Nhân viên khoa Dược – TTB – VTYT, Điện thoại: 0949404629, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phú Cường Việt, Dược – TTB – VTYT, tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên, Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 10 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2023.
 2. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ yêu cầu báo giá như sau:

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ(*)

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành
dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

Máy đo điện tim

Kiểm định chất lượng

03

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

25/12/2023

File đính kèm: Tại đây

Tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên Y tế trực thuộc TTYT năm 2023

Căn cứ Thông tư số: 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số: 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;

Căn cứ Quyết định số: 3671//QĐ-BYT ngày 27 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn;

Căn cứ Quyết định số: 303/QĐ-TTYT ngày 11 tháng 9 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn của trung tâm y tế thị xã Tịnh Biên.

anh 092023

tai xỉu md5 Tịnh Biên triển khai lớp tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên Y tế nhằm trang bị, bổ sung và cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ cho nhân viên y tế và nhân viên chuyên trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về phòng chống các bệnh truyền nhiễm bảo đảm an toàn cho viên chức, người  lao động trong quá trình làm việc và cộng đồng. Góp phần thúc đẩy và triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

anh 2 092023

Mục tiêu cụ thể:

Trên 95% nhân viên sau tập huấn hiểu và thực hành đúng các biện pháp phòng ngừa và giám sát nhiễm trùng Bệnh viện.

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 đợt:

Đợt 01: Từ ngày14 tháng 09 năm 2023 (thứ 5).

Đợt 02: Từ ngày 15 tháng 09 năm 2023 (thứ 6).

thục hanh 1092023

Tại Hội trường lớn TTYT (Khu II, lầu 01), với sự có mặt của Ban tổ chức lớp và tất cả nhân viên y tế các phòng, khoa lâm sàng, cận lâm sàng và trạm y tế xã/ phường.

anh 3 092023

VB: Mỹ Phương

THÔNG BÁO: Yêu cầu chào giá kiểm định, Hiệu chỉnh TTBYT năm 2023

thong bao

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kiểm định trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên, Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
 3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phú Cường Việt, Nhân viên khoa Dược – TTB – VTYT, Điện thoại: 0949404629, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.
 2. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ yêu cầu báo giá như sau:

 

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ(*)

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành
dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

Máy Thở NCPAP Elite II SriNo: 20080613783

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

02

Máy Gây mê kèm Máy giúp thở

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

01

Hệ thống

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

03

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

04

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

05

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

06

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Chi Lăng

30/9/2023

07

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Núi voi

30/9/2023

08

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Thới Sơn

30/9/2023

09

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã Vĩnh Trung

30/9/2023

10

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã Văn Giáo

30/9/2023

11

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Tịnh Biên

30/9/2023

12

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường Nhơn Hưng

30/9/2023

13

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT phường  An Phú

30/9/2023

14

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã An Cư

30/9/2023

15

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã An Nông

30/9/2023

16

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã An Nông

30/9/2023

17

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã An Hảo

30/9/2023

18

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã Tân Lợi

30/9/2023

19

Nồi hấp tiệt trùng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

TYT xã Tân Lập

30/9/2023

20

Hệ thống oxy trung tâm

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

21

Thang máy 1 tầng

Kiểm định an toàn lao động

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

22

MicroPipet

Kiểm định độ chuẩn xác

03

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

23

Máy đo huyết áp

Kiểm định độ chuẩn xác

54

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

24

Cân đồng hồ (Cân trẻ sơ sinh)

Kiểm định độ chuẩn xác

09

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên và các TYT

30/9/2023

25

Cân bàn

Kiểm định độ chuẩn xác

18

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên và các TYT

30/9/2023

26

Nhiệt kế tủ lạnh

Kiểm định độ chuẩn xác

38

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

27

Ẩm kế

Kiểm định độ chuẩn xác

08

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

28

Nhiệt kế phòng

Kiểm định độ chuẩn xác

06

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

29

Máy đo điện tim SriNo: 50200582

Kiểm định độ chuẩn xác

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

30

Máy đo điện tim SriNo: 50200583

Kiểm định độ chuẩn xác

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

31

Hệ thống nội soi TMH SriNo: 6888

Kiểm định chất lượng

01

Hệ thống

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

32

Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số

Kiểm định chất lượng

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

33

Máy chụp X –Quang di động

Kiểm định chất lượng

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

34

Máy xét nghiệm nước tiểu 10 Thông số

Kiểm định chất lượng

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

35

Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số

Kiểm định chất lượng

02

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

36

Máy đo khúc xạ mắt Auto refrectimeter  SriNo: 17S2846

Kiểm định độ chuẩn xác

01

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

30/9/2023

37

Tủ bảo quản vắc xin

Kiểm định, thẩm định độ đồng đều của tủ

08

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên và TYT xã,phường

30/9/2023

 

 Mẫu báo giá

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

 1. Báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

1

           

2

           

...

           

Tổng cộng:

 
 1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].
 2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                                                                ….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

 

Ghi chú:

          (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

          (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

File đính kèm: Tải tại đây

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

thong bao

SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG

BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 685 /BCĐCĐSSYT

V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo

chuyển đối số ngành Y tế tỉnh An Giang.

Căn cứ Công văn số 413/STTTT-CNTT-BCVT ngày 28/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số.

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, Ban chỉ đạo triển khai Chương trình chuyển đối số, phát triển Chính quyền số ngành Y tế tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó đã chỉ rõ 17 điểm khác nhau (đính kèm phụ lục).

Trưởng Ban đề nghị thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tham mưu với Thủ trưởng đơn vị quan tâm triển khai một số nội dung sau:

 1. Phổ biến, quán triệt nhận thức về chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Đối tới tai xỉu md5 thực hiện đến các Trạm Y tế và Phòng khám khu vực trong địa bàn.
 2. Phối hợp bộ phận truyền thông thực hiện đăng tải lên trang/cổng thông tin điện tử hoặc các kênh truyền thông mạng xã hội (Fanpage Facebook, Zalo Offical) của đơn vị để người dân được biết.

Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo quan tâm, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban Giám đốc SYT;

-  Sở TT&TT (để báo cáo);

-  Phòng Y tế huyện, thị, thành phố (để biết);

-  Các phòng thuộc SYT;

-  Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Capturdáe

 

Trần Quang Hiền

PHỤ LỤC

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

(Kèm theo Công văn số 685 /BCĐCĐSYT ngày29 /3/2023 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Y tế tỉnh An Giang)

 1. Chuyển trọng tâm từ chính quyền sang người dân, từ tổ chức sang nhân viên, từ doanh nghiệp sang khách hàng. Công nghệ thông tin tập trung mang lại giá trị cho nhà quản lý nhiều hơn. Phục vụ nhà quản lý, làm dễ việc cho nhà quản lý. Chuyển đổi số tập trung mang lại giá trị cho người dùng, cho khách hàng, cho người dân. Lấy người dân làm trung tâm. Lấy người dùng, người sử dụng làm trung tâm.
 2. Chuyển từ chi phí sang tạo ra lợi ích và giá trị. Công nghệ thông tin nói đến chi phí là bao nhiêu, nói đến đầu tư là bao nhiêu. Nhiều dự án công nghệ thông tin hoành tráng ở chỗ chi nhiều tiền cho nhà cửa, máy móc, phần mềm. Chuyển đổi số nói đến mang lại giá trị gì, lợi ích gì. Chuyển đổi số chú trọng đánh giá hiệu quả, giá trị tạo ra trừ đi chi phí có dương không. Giống như một dự án đầu tư.
 3. Chuyển từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số dùng chung. Công nghệ thông tin chỉ nói đến phần mềm. Phần mềm là viết cho một phòng ban, một tổ chức, một xã, một huyện, một tỉnh. Chuyển đổi số thì xuất hiện khái niệm nền tảng số. Nền tảng số là một phần cứng, một phần mềm nhiều người dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh, toàn quốc, toàn cầu. Ngoài ra, nền tảng số không chỉ đơn thuần là phần mềm giải quyết một việc nào đó mà là một môi trường làm việc.
 4. Chuyển từ ứng dụng công nghệ sang chuyển đổi cách làm việc. Công nghệ thông tin thì nói đến ứng dụng công nghệ thông tin. Nó giống như một công cụ. Công nghệ thông tin cung cấp một công cụ để thực hiện tự động hóa một việc cũ, một cách làm cũ, một quy trình cũ. Chuyển đổi số thì chuyển đổi là danh từ, số là tính từ. Chuyển đổi cách làm là chính, là mục tiêu, công nghệ số chỉ là phương tiện thực hiện.
 5. Chuyển từ cách làm từng phần sang làm toàn diện. Công nghệ thông tin thì chỗ làm, chỗ không, cái làm cái không. Phòng kế toán có thể làm nhưng phòng tổ chức cán bộ thì chưa làm. Phòng kế toán làm nhưng mới làm phần kế toán chi phí mà chưa làm phần khai thuế. Như vậy là trong một tổ chức, tồn tại cái trên máy tính, cái trên giấy, cái trong đầu người. Không có cái nào phản ánh toàn diện, và cuối cùng bản giấy vẫn là quyết định, làm cho công nghệ thông tin trở thành một gánh nặng tăng thêm, vẫn máy tính và vẫn giấy. Chuyển đổi số là toàn diện, mọi nơi, mọi chỗ, không còn cái gọi là nửa này nửa kia. Chỉ có một môi trường số. Mọi việc sẽ diễn ra trên môi trường số. Công việc của mỗi người mà rời máy tính ra là không làm việc được. Và chỉ khi này thì công nghệ số mới phát huy hiệu quả.
 6. Chuyển trọng tâm từ giám đốc công nghệ thông tin sang người đứng đầu. Công nghệ thông tin thì công nghệ là nhiều, là tự động hóa cái cũ, không phải thay đổi nhiều về cách làm, cách vận hành tổ chức, nên vai trò quyết định là giám đốc công nghệ thông tin. Chuyển đổi số thì chuyển đổi cách làm, thay đổi

cách vận hành tổ chức là chính nên người đứng đầu đóng vai trò quyết định. Phá hủy cái cũ, đưa vào cách làm mới thì chỉ một người làm được, đó là người đứng đầu. Người đứng đầu mà không muốn thay đổi cách làm thì sẽ không có chuyển đổi số. Người đứng đầu muốn thay đổi cách làm mà ủy quyền cho cấp phó làm chuyển đổi số thì cũng không có chuyển đổi số.

 1. Chuyển từ máy tính rêng lẻ sang điện toán đám mây. Công nghệ thông tin là các hệ thống công nghệ thông tin dùng riêng, mỗi xã, mỗi huyện một cái. Đầu tư tốn kém, cần nhiều người vận hành khai thác. Chuyển đổi số là dùng chung trên đám mây, đầu tư một chỗ, vận hành khai thác một chỗ, dùng chung toàn tỉnh, toàn quốc. Chuyển đối số thì không còn nhìn thấy các hệ thống máy tính ở mỗi tổ chức.
 2. Chuyển từ đầu tư sang thuê. Công nghệ thông tin thì nhà nhà đầu tư, và để dùng riêng. Cấp xã, cấp huyện đầu tư vì do ít tiền nên không đảm bảo một hệ thống đạt chuẩn, không có người chuyên môn vận hành nên nhiều sự cố, nhất là sự cố an toàn, an ninh mạng. Các hệ thống dùng riêng nên kết nối, chia sẻ dữ liệu luôn luôn là vấn đề. Các hệ thống là riêng biệt nên tổng đầu tư tăng tuyến tính theo số đầu mối. Đầu tư xong không có tiền vận hành khai thác nên hàng năm xuống cấp. Chuyển đổi số thì thuê. Thuê như chúng ta dùng dịch vụ điện thoại di động, một mạng di động thì đầu tư nhiều tỷ đô la, nhưng người dùng chỉ trả 60-70 ngàn mỗi tháng. Dùng bao nhiêu thì thuê bấy nhiêu, tăng giảm linh hoạt theo ngày được, còn đầu tư thì giảm không được, muốn tăng thì lại phải đầu tư mới mất hàng năm về thủ tục.
 3. Chuyển từ sản phẩm sang dịch vụ. Công nghệ thông tin là mua phần cứng, phần mềm về dùng, tức là mua sản phẩm. Một sản phẩm mua về có thể dùng không hết công suất, vì vậy lãng phí. Thống kê cho thấy, các máy tính mua về ít khi dùng hết 20% công suất. Mua sản phẩm về thì phải bỏ tiền, bỏ công ra để nuôi sống sản phẩm. Chuyển đổi số thì không mua sản phẩm mà là mua dịch vụ, trả tiền theo tháng, theo năm. Là chi phí thường xuyên. Dịch vụ thì dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Không phải lo nghĩ về việc nuôi sống dịch vụ.
 4. Chuyển đổi trọng tâm từ tổ chuyên gia công nghệ sang tổ công nghệ số cộng đồng. Công nghệ thông tin chú trọng vào kỹ thuật, công nghệ, chú trọng vào cách làm, vào việc làm ra hệ thống công nghệ thông tin, vì vậy mà hay thành lập tổ chuyên gia về công nghệ. Chuyển đổi số chú trọng vào sử dụng, chú trọng vào người dùng biết cài đặt và sử dụng, nhất là người dân. Vì vậy mà cần các tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn bản, đến từng nhà hướng dẫn bà con sử dụng các nền tảng số. Các nền tảng số này thì do các doanh nghiệp công nghệ phát triển làm ra và duy trì.
 5. Chuyển từ chú trọng vào làm như thế nào sang làm cái gì. Công nghệ thông tin hay chú trọng vào làm như thế nào. Vì vậy mà nhà lãnh đạo rất khó tham gia. Giám đốc công nghệ thông tin nói cái này không làm được thì nhà lãnh đạo cũng đành chịu vậy. Vì vậy mà nhà lãnh đạo thường đứng ngoài cuộc. Chuyển đổi số thì nhà lãnh đạo nói muốn gì, cần làm cái gì, cần thay đổi cái gì, và sau đó là việc của nhà kỹ thuật. Công nghệ thông tin thế hệ mới, hay còn gọi

là công nghệ số có đủ sức mạnh để làm hầu hết các yêu cầu của nhà lãnh đạo. Vì thế mà nhà lãnh đạo ở vào vị trí trung tâm.

 1. Chuyển trọng tâm từ người giỏi phần mềm sang người giỏi sử dụng. Công nghệ thông tin tập trung vào người viết phần mềm. Tập trung vào đi tìm người giỏi phần mềm. Chuyển đổi số tập trung vào người dùng. Tập trung vào việc đặt ra bài toán, vào việc sử dụng ngay từ giai đoạn phát triển ban đầu và đóng góp cho phần mềm thông minh dần lên. Phần mềm thông minh là mục tiêu cuối cùng, và để làm được việc này thì đóng góp tri thức của người dùng có ý nghĩa quyết định. Người dùng xuất sắc thì tạo ra phần mềm xuất sắc. Người đứng đầu phải là người dùng xuất sắc.
 2. Chuyển từ hệ thống công nghệ thông tin sang môi trường số. Hệ thống công nghệ thông tin là hệ thống kỹ thuật. Công nghệ thông tin là xây dựng hệ thống kỹ thuật. Môi trường số là môi trường sống và làm việc. Chuyển đổi số là xây dựng môi trường sống và làm việc mới. Môi trường thì rộng hơn rất nhiều so với hệ thống kỹ thuật.
 3. Chuyển từ tự động hóa sang thông minh hóa. Công nghệ thông tin chú trọng tự động hóa công việc, thay lao động chân tay, thay người. Chuyển đổi số chú trọng việc hỗ trợ để giúp con người thông minh hơn. Giúp con người ra quyết định dựa trên số liệu nhiều hơn, thông minh hơn, không chú trọng việc thay người.
 4. Chuyển từ dữ liệu của tổ chức sang dữ liệu người dùng. Công nghệ thông tin xử lý dữ liệu của tổ chức. Chuyển đổi số thu thập và xử lý dữ liệu người dùng sinh ra hàng ngày để tối ưu hoá hoạt động.
 5. Chuyển đổi từ dữ liệu có cấu trúc sang dữ liệu phi cấu trúc. Công nghệ thông tin thu thập và xử lý dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu được định nghĩa trước, là tri thức cũ. Công nghệ thông tin tập trung vào tự động hoá cái cũ. Không sinh ra tri thức mới. Chuyển đổi số thu thập và xử lý cả dữ liệu phi cấu trúc, phân tích những dữ liệu mới này để sinh ra tri thức mới. Chuyển đổi số tập trung vào tạo ra tri thức mới, tạo ra nhiều giá trị mới.
 6. Chuyển từ công nghệ thông tin sang công nghệ thông tin + . Công nghệ thông tin là công nghệ thông tin. Chuyển đổi số là công nghệ thông tin + Số hoá toàn diện + Dữ liệu + Đổi mới sáng tạo + Công nghệ số.

Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông:

Tải file đính kèm: Tại đây