Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

YÊU CẦU BÁO GIÁ KIỂM ĐỊNH

thong bao

SỞ Y TẾ AN GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ

THỊ XÃ TỊNH BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tịnh Biên, ngày 30 tháng 11 năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để Kiểm định trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên, Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phú Cường Việt, Nhân viên khoa Dược – TTB – VTYT, Điện thoại: 0949404629, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phú Cường Việt, Dược – TTB – VTYT, tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên, Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 10 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2023.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ yêu cầu báo giá như sau:

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ(*)

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành
dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

Máy đo điện tim

Kiểm định chất lượng

03

Cái

tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên

25/12/2023

File đính kèm: Tại đây