Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

BAN GIÁM ĐỐC

Phó Gám Đốc BSCKII.Võ Văn Đưng

pgd.vo van dung  - Điều hành hoạt động bệnh viện khi Giám đốc vắng mặt.
 - Chủ trì họp Hội đồng thuốc và điều trị.
 - Giải quyết, chỉ đạo công tác chuyên môn tại Bệnh viện.
 -  Ký các văn bản trong phạm vi quản lý được Giám đốc phân   công.
Xem tiếp...