Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

Buổi sinh hoạt chuyên môn tại tai xỉu md5 kỳ tháng 10 năm 2023

Căn cứ vào kế hoạch và lịch bình bệnh án số: 23/LBBA-TTYT ngày 06/01/2023 của tai xỉu md5 thị xã Tịnh Biên.

Lúc 13h30, ngày 31/10/2023, tại hội trường tai xỉu md5 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng với các chuyên đề: Bình bệnh án của khoa lâm sàng, các toa đơn của Bác sĩ khoa khám bệnh và TYT xã phường, sinh hoạt khoa học kỹ thuật & hội đồng thuốc điều trị và chuyên đề pháp luật..

bba t102

Với sự có mặt của đại diện Ban giám đốc Trung tâm: Phó giám đốc BSCKI. Lê Thanh Hiệp, đại diện phòng KH-NV-ĐD, khoa Dược-TTB-VTYT và các Y Bác sĩ của các khoa phòng và TYT xã phường về tham dự.

bba t101

Dưới sự trình bày của các cán bộ phụ trách chuyên môn các chuyên đề như: Phó giám đốc BSCKI. Lê Thanh Hiệp về chuyên đề pháp luật; đại diện phòng KH-NV-ĐD sinh hoạt chuyên môn; đại diện khoa Dược-TTB-VTYT Ds. Bùi Thị Lan tập huấn chuyên đề 5 đúng khi sử dụng thuốc; các Y Bác sĩ của trung tâm và TYT xã phường trình bày bệnh án và các toa đơn được chọn ngẫu nhiên.

Buổi sinh hoạt đã truyền đạt lại những kinh nghiệm, sáng kiến mang tính hiệu quả rất cao trong công tác chăm sóc người bệnh, là một sân chơi thiết thực hàng tháng tạo điều kiện cho các y bác sĩ gặp gỡ giao lưu.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 16h30 cùng ngày./. 

VB: Mỹ phương