Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

CÁC PHÒNG HÀNH CHÁNH

Phòng Tổ chức - Hành chánh

phong to chucPhòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện; phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Xem tiếp...

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kế hoạch hoạt động của TTYT,các khoa phòng và 14 trạm y tế. Đôn đốc và kiểm tra thực hiện quy chế của TTYT. Tổ chức chỉ đạo các công tác nghiệp vụ chuyên môn; quản lý chất lượng; quản lý hệ thống công nghệ thông tin; chỉ đạo tuyến; nghiêm cứu khoa học; công tác xã hội.

Xem tiếp...

Phòng điều dưỡng

phong dd

Phòng Y tá (điều dưỡng) của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Xem tiếp...

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - kế toán của tai xỉu md5 là phòng quản lý tài chính chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm.

Xem tiếp...

Phòng khám khu vực Chi Lăng

phong kham khu vuc chi langChịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Tịnh Biên; Tiếp nhận xử trí cấp cứu ban đầu; Khám chẩn đoán điều trị bệnh; Thực hiện dịch vụ kế hoạch hoá gia đình;

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản khám điều trị phụ khoa; Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Thực hiện công tác chỉ đạo và hổ trợ tuyến dưới

Xem tiếp...