Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

TYT Xã Tân Lợi

TYY XÃ TÂN LỢI

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ ẢNH 
 1  Bs. Nguyễn Văn Ngoãn  Trưởng trạm  
 2 Hstc. Hồ Phạm Phương Thảo  Phó Trạm  

    

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Chức năng của Trạm Y tế

 Trạm Y tế có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.            

2. Nhiệm vụ của Trạm Y tế

2.1. Về công tác y tế dự phòng

- Thực hiện hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh.

- Giám sát, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch.

- Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

2.2. Khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn.

- Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

2.3. Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường.

- Thực hiện các chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

2.4. Cung ứng thuốc thiết yếu

- Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định.

- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn.

- Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

2.5. Quản lý sức khỏe cộng đồng

- Triển khai việc quản lý sức khỏe, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính.

- Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

2.6. Truyền thông giáo dục sức khỏe

- Cung cấp các thông tin liên quan đến dịch, bệnh, tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tư vần, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình.

3. Chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế ấp

- Tham mưu với TTYT huyện về công tác tuyển chọn và quản lý đối với đội ngũ nhân viên y tế ấp.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật đối với nhân viên y tế ấp, làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của pháp luật.

- Tham gia họp định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với nhân viên y tế ấp.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

5. Tham gia cùng Phòng Y tế huyện kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã.

- Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

6. Tham gia cùng Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên trên địa bàn; trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn; trình Giám đốc TTYT huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

7. Thực hiện kế hoạch quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương

8. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật

9. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TTYT huyện và Chủ tịch UBND cấp xã giao

 

                   DUYỆT                                                   TRƯỞNG TRẠM

                                                                                 

              GIÁM ĐỐC                                          Nguyễn Văn Ngoãn

                                                                                                      Tác giả bài viết: Trưởng trạm y tế xã Tân Lợi