Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

Phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho Nhân dân tại huyện Tịnh Biên năm 2023

SỞ Y TẾ AN GIANG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỊNH BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 199/KH-TTYT

Tịnh Biên, ngày 03 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

Phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho Nhân dân tại huyện Tịnh Biên năm 2023

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số: 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông báo số: 23/TB-BV ngày 14 tháng 11 năm 2022 của   Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang về việc Khảo sát nhu cầu tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật; thực hiện chương trình phòng chống mù lòa năm 2023 tại huyện Tịnh Biên;

Căn cứ Nhu cầu đăng ký số: 13/ĐKMM-TTYT ngày 04 tháng 01 năm 2023 của tai xỉu md5 huyện Tịnh Biên về Phẫu thuật Mắt miễn phí chương trình chống mù lòa.

Nay tai xỉu md5 huyện Tịnh Biên xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình phòng chống mù lòa năm 2023 cụ thể như sau:

I.   Mục tiêu :

Nâng cao chất lượng cuộc sống, đem lại ánh sáng cho những người đục thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn để hoà nhập tốt với cộng đồng.

II.    Chỉ Tiêu:

Dự kiến phẫu thuật cho khoảng 70 bệnh nhân bị đục thuỷ tinh thể cư ngụ trên địa bàn huyện Tịnh Biên - tỉnh An Giang.

III.    Nội dung và giải pháp thực hiện :

 1. Đối tượng được phẫu thuật: Tất cả nhân dân là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị đục thuỷ tinh thể có hộ khẩu trong huyện Tịnh Biên - tỉnh An Giang
 2. Thời gian khám thu dung và phẫu thuật :
 • Khám thu dung từ ngày 06 tháng 4 năm 2023 đến ngày 12 tháng 5

năm 2023.

 • Phẫu thuật vào thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm

  3. Địa điểm khám thu dung và phẫu thuật:

 • Khám thu dung: Tại Phòng khám chuyên khoa Mắt (thuộc Khoa Khám bệnh) - TTYT huyện Tịnh Biên.
 • Địa điểm phẫu thuật: Tại phòng mổ khoa Ngoại tổng hợp - TTYT huyện Tịnh Biên vào ngày 13 tháng 5 năm 2023 (thứ 7).
 1. Đơn vị thực hiện phẫu thuật: Bệnh viện Mắt - TMH - RHM An
 2. Giải pháp thực hiện:
 • Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ làm thông báo gửi Đài phát thanh huyện Tịnh Biên, đài phát thanh các xã, thị trấn và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã để thông báo rộng rãi trong nhân dân những người bị đục thủy tinh thể (Cườm đá) biết địa điểm khám thu dung trước khi phẫu thuật theo lịch;
 • Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên phân công cho Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Phòng TC-HC, Phòng Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh, Khoa Ngoại tổng hợp đảm nhận phần thu dung, theo dõi, chăm sóc tiền phẫu, hậu phẫu, chuẩn bị hậu cần tại TTYT huyện Tịnh Biên;
 • Khoa XN - CĐHA thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa nhằm phục vụ tốt cho cuộc phẫu thuật;
 • Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chuẩn bị phương tiện thanh trùng trước và trong ngày phẫu thuật;
 • Bố trí Bác sĩ Tiêu Thị Mỹ và khoa khám bệnh sắp xếp điều dưỡng hỗ trợ Mỹ khám thu dung bệnh và cho phiếu hẹn chỉ định thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu như: Công thức máu, sinh hóa máu, điện tâm đồ... và hẹn ngày phẫu thuật;
 • Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đến khám theo thời gian quy định.
 • Đoàn Thanh Niên CSTPHCM (Đoàn Cơ sở tai xỉu md5 ): phân công đoàn viên hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh và gia đình đến mổ mắt tại trung tâm y tế.
 • Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang:

+ Khám xác định lại bệnh nhân cần được mổ.

+ Cung cấp trang thiết bị chuyên khoa, thuốc, thủy tinh thể.

+ Tổ chức phẫu thuật và phối hợp chăm sóc hậu phẫu.

+ Giải quyết các tai biến sau phẫu thuật.

IV.    Kinh phí thực hiện :

Kinh phí do Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang tài trợ

1.   Chi phí cận lâm sàng:

TT

Cận Lâm Sàng

Số tiền Thông tư 14/2019

1

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)

40,400 đ/cas

2

Định lượng Glucose [Máu]

21.500 đ/cas

3

Đo điện tim

32.800đ/cas

Tổng cộng:

94.700/cas

 1. Công khám:

TT

Nội dung

Số tiền Thông tư 14/2019

1

Công khám (Chi 03 lượt)

30.500đ/lượt

Tổng cộng

91.500 đ/ cas

        3. Tổng cộng: (3=1+2)

Tổng cộng tiền một bệnh nhân/lần mổ mắt = 94.700 + 91.500 = 186.200 đồng/cas.

Trên đây là Kế hoạch mổ mắt cho người mù nghèo năm 2023 của tai xỉu md5 huyện Tịnh Biên phối hợp với Bệnh viện Mắt-TMH-RHM thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo ngay cho Ban giám đốc TTYT huyện Tịnh Biên để có hướng giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận :

-  Sở Y tế An Giang;

-  UBND huyện Tịnh Biên;

-  BV Mắt - TMH - RHM An Giang;

-  Phòng Y tế (để biết) ;

-  BGĐ & Các đơn vị trực thuộc TTYT huyện;

-  Lưu: VT, KH-NV.

GIÁM ĐỐC

Bcung

Nguyễn Văn Cứng

Tải file đính kèm: tại đây