Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức lớp tập huấn cho nhân viên Y tế trực thuộc TTYT Tịnh Biên năm 2023

Căn cứ Thông tư số: 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số: 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;

Căn cứ Quyết định số: 3671//QĐ-BYT ngày 27 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn;

Căn cứ Quyết định số: 303/QĐ-TTYT ngày 11 tháng 9 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn của trung tâm y tế thị xã Tịnh Biên.

anh 092023

tai xỉu md5 Tịnh Biên triển khai lớp tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên Y tế nhằm trang bị, bổ sung và cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ cho nhân viên y tế và nhân viên chuyên trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về phòng chống các bệnh truyền nhiễm bảo đảm an toàn cho viên chức, người  lao động trong quá trình làm việc và cộng đồng. Góp phần thúc đẩy và triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

anh 2 092023

Mục tiêu cụ thể:

Trên 95% nhân viên sau tập huấn hiểu và thực hành đúng các biện pháp phòng ngừa và giám sát nhiễm trùng Bệnh viện.

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 đợt:

Đợt 01: Từ ngày14 tháng 09 năm 2023 (thứ 5).

Đợt 02: Từ ngày 15 tháng 09 năm 2023 (thứ 6).

thục hanh 1092023

Tại Hội trường lớn TTYT (Khu II, lầu 01), với sự có mặt của Ban tổ chức lớp và tất cả nhân viên y tế các phòng, khoa lâm sàng, cận lâm sàng và trạm y tế xã/ phường.

anh 3 092023

VB: Mỹ Phương