Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số:520/KH-TTYT ngày 17/7/2023 của tai xỉu md5 (TTYT) thị xã Tịnh Biên về việc sơ kết công tác kiểm soát bệnh tật (KSBT) và Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). 

Ngày 21/6/2023, tại hội trường TTYT thị xã Tịnh Biên đã tổ chức buổi hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

soket6thang1                              (BSCKI Nguyễn Văn Cứng - Giám đốc TTYT )

Hội nghị diễn ra lúc 13h30, với sự tham gia của Ban Giám đốc TTYT và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, đại diện Tổ truyền thông và lãnh đạo Trạm Y tế 14 xã, phường xã cùng cán bộ chuyên trách dân số.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Qua đó đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về công tác kiểm soát bệnh tật, công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.

soket6thang2

(Đại biểu về dự hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; các tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023.

Kết luận tại Hội nghị Bác sĩ BSCKI Nguyễn Văn Cứng - Giám đốc TTYT đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của toàn thể viên chức. Đồng thời, nhấn mạnh nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm./.

Nguyễn Minh Thời