Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

HỘI NGHỊ SƠ KẾT KHỐI THI ĐUA 4 NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số: 58/KH-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Sở Y tế về việc tổ chức hoạt động, bình xét thi đua Khối Y tế năm 2023.

Sáng ngày 30/06/2023 tại tai xỉu md5 (TTYT) thị xã Tịnh Biên đã diễn ra Hội nghị sơ kết thi đua Khối 4 và Khối 5 năm 2023.

soket

Đến tham dự hội nghị có: Đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế An Giang; Đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang;  Đại diện Lãnh đạo Chi Cục DS-KHHGĐ An Giang;  Lãnh đạo Văn phòng Sở Y tế An Giang; Đại diện Ban Giám đốc và cán bộ phụ trách công tác Thi đua,  khen thưởng các tai xỉu md5 huyện, thị, thành phố trực thuộc Sở Y tế An Giang.

soket1

Theo đó, nội dung bảng  điểm thi đua phát triển kinh tế xã hội,  đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao 600 điểm; thi đua thực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình được giao là 500 điểm. Tại hội nghị các đại biểu cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo cũng như các biện pháp khắc phục, nhằm giúp các đơn vị xây dựng phong trào thi đua ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn; trong đó có việc điều chỉnh nội dung cải cách hành chính và điều chỉnh mức điểm cho phù hợp.

Trong hội nghị các lãnh đạo TTYT huyện, thị, thành phố cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua khối  năm 2023./.

  Ngươi viết: Nguyễn Minh Thời