Tai xỉu md5 - Sic Bo trực tuyến có thể được đổi thành tiền thật

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ tai xỉu md5 Lần Thứ VIII, Nhiệm Kỳ 2020-2025

        Trong 2 ngày (18 và 19-6), Đảng bộ TTYT Tịnh Biên (Tịnh Biên, An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), với sự tham dự của 89 đại biểu đại diện cho 09 Chi bộ trực thuộc. Đại hội thành công tốt đẹp!!

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Trung nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TTYT Tịnh Biên - nhiệm kỳ 2020-2025

       Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/HU, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy Tịnh Biên “Về Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

      Qua thời gian chuẩn bị về mọi mặt với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng, đảm bảo thực hiện đúng các quy trình, hướng dẫn của trên; Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên, Đảng bộ tai xỉu md5 long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Tại Đại hội lần này, đã tiến hành xem xét và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy Ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025;

d560868e145ce902b04d

Ban Chấp hành Đảng bộ TTYT Tịnh Biên - nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

      Đại hội còn tham gia thảo luận, đóng góp dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.   

 Ban Chấp hành Đảng bộ TTYT Tịnh Biên - nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ TTYT Tịnh Biên - nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Viết bài: Mỹ Phương